Пилюли "Zishen Wan" - тонизация почек

Пилюли Zishen Wan* для тонизации и питания почек

-

*кит.: 滋肾丸 Zishen Wan
           滋肾 [zīshèn] кит. мед. тонизация почек; питать почки
           丸 [wán] шарик; пилюля

АШК23